Tekniker

Det finns sedan länge två förhärskande metoder för avsaltning av havsvatten, nämligen;

kokningsmetoden och membranmetoden, den senare vanligtvis kallad omvänd osmos.

factory1

Kokning av havsvatten är den äldsta och mest använda metoden för avsaltning av havsvatten. Närmare 65% av all avsaltning sker med denna metod. Genom kokning av havsvatten så avskiljs saltet när vattnet avdunstar. Den kräver vid storskalig dricksvattenproduktion stora mängder energi och utrymme och lämnar också efter sig utfällningar av kalk som minskar vattenproduktion. Omvänd osmos är en metod som med membran hindrar saltmolekyler och andra föroreningar att passera. På så sätt renas/avsaltas vattnet. Omvänd osmos är en relativt underhållskrävande process då membranen är avancerade och relativt ofta behöver rengöras och bytas. De flesta anläggningar kräver också kompletterande reningstekniker. En del av det renade vattnet måste vidare användas för att rengöra membranen. En osmosanläggning bör också helst köras i kontinuerlig drift för att undvika oönskad tillväxt på membranen och kan endast drivas med el. En viktig aspekt är dock att båda metoderna kräver en komplicerad  förbehandling av detta salta vattnet. Något som inte behövs i HQ Waters fall.

Miljövänliga kristaller binder rent vatten

ClearCrystals™ teknologin är en ny innovativ metod som kan användas tillatt enkelt framställa rent vatten, att effektivare destillera mäsk till ren etanol samt klimatreglera byggnader.

Efter många års forskning och utveckling har HQ Water en egen tillverkningsmetod för superadsorberande kristaller, ClearCrystals™. Metoden gör att

factory2

ClearCrystals™ kan binda upp till 150 procent sin egen vikt i rent vatten – och därmed möjliggöra att vattnet kan separeras från salter och andra föroreningar. Genom uppvärmning frigörs därefter det rena vattnet från kristallerna.

ClearCrystals™ är en helt miljövänlig förening av magnesium och fosfor, magnesiumfosfat. Magnesiumfosfat finns naturligt i andra former i naturen och används i exempelvis kosttillskott och naturläkemedel. ClearCrystals™ har en obegränsad livslängd. Eftersom dess kemiska funktion är att kemiskt binda

och därefter frigöra vattenmolekylerna förändras aldrig ClearCrystals™ egna kristallstruktur. ClearCrystals™ kan därför användas i slutna system som ger förutsättningar för stabila och underhållsfri applikationer.

Applikationer av ClearCrystalsfactory3

HQ Waters teknologi lämpar sig speciellt väl för tillämpningar inom områden där vatten skall separeras från något annat ämne samt för adsorption av etanol från fermenterade vätskor.

Två huvudområden där ClearCrystal-teknologin fokuseras på är:

  • Avsaltning av havsvatten
  • Effektivare destillation av mäsk till ren etanol

Avsaltning av havsvatten

Det ökade behovet av rent vatten kombinerat med ett snabbt förändrat klimat gör att jordens många innvånare behöver en kraftigt ökad vattenproduktion.

För mer information om företagets produkter inom detta område se under M500.

Att dricka destillerat vatten är inte farligt.

Många frågar sig hurvida det är skadligt att dricka destillerat vatten. Svaret är nej. Många människor runt om i världen är exempelvis helt beroende av vatten som samlats in under regnperioder. Regnvatten är också destillerat vatten.drickvatten fungerar destillerat vatten väl, eftersom vattnet normalt sett bara förser kroppen med en mycket liten andel av de mineraler kroppen behöver. Svenska Livsmedelsverket påpekar att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som visar att vatten utan mineraler ger några negativa hälsoeffekter. Smaken av det helt rena vattnet kan dock upplevas något ”karaktärslöst”, eftersom vi är vana vid att dricka mindre rent vatten.

Effektivare utvinning av bioetanol

HQ Water äger patent för effektivare utvinning av bioetanol.
Över hela världen pågår program för att ersätta viss del av petroleumbaserat bränsle och drivmedel med etanol. Företaget har utvecklat en adsorberande kristallteknik for utvinning av etanol från fermenterad biomassa. Fördelen, jämfört med konventionell destillering, är att antalet processteg kan reduceras. En testanläggning har provkörts vid ett bränneri i Lugo, Bologna. Resultatet av testkörningarna visar, att man i ett steg kan uppnå 40-45% etanol om man utgår från mäsk med 10-12%, att man i ett steg kan uppnå 14-18% etanol om man utgår från mäsk med 3,15%. Tekniken kan användas på två sätt.

  1. Omvandla mäsk till stabil etanolblandning som senare kan användas för framtagning av etanol.
  2. Direkt utvinning av etanol från mäsken.

Fortsatt utveckling och testning pågår för att ytterligare verifiera processens fördelar. HQ Water innehar patent för etanoltillverkning och teknologi för tillverkning av adsorbent.