Produkter

M500 är den första kommersiella produkten från HQ Water, baserad på ClearCrystals™-teknologin.m500a
En enda M500-enhet kan omvandla saltvatten till 500 liter rent vatten per dygn på ett mycket energieffektivt och miljövänligt sätt.Den kan med fördel drivas med solenergi, med spillvärme från processindustri eller annan alternativ energi och anpassas till den bäst tillgängliga energikällan.

 • M500 är underhållsfri. Den enda rörliga delen är den externa pump som ska förse M500 med saltvatten, samt eventuella externa energikällor som kan behöva rörliga delar.
 • M500 kan operera helt oberoende av salthalten i vattnet.
 • M500 kräver inga byten av vare sig filter eller membran.
 • M500 kan hanteras av vem som helst. Den enda funktionen är en av/på-knapp.m55b
 • M500 ger inga restprodukter, saltutfällningar eller andra miljöpåverkande effekter.
 • M500 kräver minimalt utrymme, 2 x1x 0,5 meter.
 • M500 har extremt lång livslängd. De ClearCrystals™ som M500 innehåller påverkas inte i sin struktur av användandet.
 • Flera M500 kan parallellkopplas för ökad kapacitet
 • Så fungerar M500

 

Rent vatten på 10 minuterpipes

M500 arbetar i 10-minuterscykler och i två moment. Processen upprepas och fungerar 24 tim om dygnet, 7 dagar i veckan året om år ut och år in.

Kristallerna tvättas rena i varje cykel. I det första momentet pumpas cirka 10 liter saltvatten genom M500. Ur detta saltvatten binds, adsorberas, ca 3,5 liter helt rent vatten vid de ClearCrystals™-kristaller som finns i den cylinder där processen äger rum. I nästa fas värms kristallerna som bundit de rena vattenmolekylerna vid sig till den temperatur då de släpper ifrån sig det rena vattnet i ångform, som sedan kyls och direkt kan användas. Det vatten som lämnar M500 är destillerat.För att göra vattnet driksbar miniraliserar man vatten Efter varje 10-minuterscykel upprepas proceduren. Kristallerna spolas, ev. kvarvarande ämnen spolas bort och nytt rent vatten produceras.

 

M500 kan producera upp till 500 liter rent vatten per dygnsolarpanels

Med optimala förutsättningar klarar M500 modulen att avsalta närmare 500 liter saltvatten till rent dricksvatten per dygn. Flera moduler kan arbeta parallellt och generera mer vatten om så behövs.

 

Miljövänlig effektiv Indirekt kylning med nytt effektivare torkmedel

Civilingenjör Michail Gougel har utvecklat och förfinat en sedan länge känd teknik med evaporativ kylning, dvs kylning genom befuktning av luft.

Genom att kombinera ett helt nyutvecklat supereffektivt torkmedel med de senaste högeffektiva värmeväxlarna för ventilation på marknaden, plus en beprövad befuktningsmodul, har Michail Gougel skapat ett miljövänligt, attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ till dagens freon- och kompressordrivna klimatsystem på marknaden.

Fördelar:

 • Ca 40% lägre investeringskostnader
 • Ca 30% lägre driftkostnader
 • Man undviker höjning av vatteninnehållet i tilluften
 • Tilluft och frånluft kommer aldrig i kontakt med varandra under processen
 • Då systemet omsätter luften i lokalen behövs ingen extra ventilation
 • Betydligt längre livslängd
 • Inga miljöfarliga ämnen/kylmedier används, bara vatten och luft

Utvinning av bioetanolbioetanol

Över hela världen produceras etanol på traditionellt sätt genom att destillera mäsk. Eftersom man måste koka all vätska om och om i en serie processteg är metoden oerhört energislukande. Med vår metod, som går ut på att låta kristaller adsorbera etanol, kan man utvinna etanol mycket effektivare. Resultat av testkörningar visar

 • att man i ett steg kan uppnå 45-50% etanol om man utgår från mäsk med 10-12%.
 • att man i ett steg kan uppnå 14-18% etanol om man utgår från mäsk med 3,15%.

Tekniken kan användas på två sätt.

 1. Att omvandla mäsk/överskottsvin till en stabil etanolblandning som senare kan användas för framtagning av etanol.
 2. Direkt utvinning av etanol från mäsken.
 3. Höja etanolshalten från 80% till 100%

Fortsatt utveckling och testning pågår för att ytterligare verifiera processens fördelar.

HQWater har för närvarande patent inom följande områden:skyscrapers

1. Patent för avsaltning av havsvatten

2. Patent för utvinning av etanol ur fermenterad biovätska

3. Patent för absorbent för torkning av luft

 

Vattenrening

HQWater arbetar även med tekniska lösningar för vattenrening:

1. Med hjälp av HRCM (hög reaktiv kolblandning) baserade filter system.productsheet

HRCM är det fjärde varianten av kol som har extrem hög absorbtions förmåga , som tar bort från vattnet alla olösta substanser t ex homos , mangan, magnesium, järn, arsenik, lukt, färg, i ett och samma filter.
Filtersystem finns i olika storlekar och kapacitet.

För pris uppgifter och andra frågor vänligen kontakta oss.

Klicka på produktbladet till höger för att förstora
Klicka här för att se produktbladet detaljerat i PDF

Det finns även en presentationsvideo tillgäng om Grafenum™ filter
Klicka här för att se videon

 

2. DEZAVID

dezavid

DEZAVID  -  Fullvärdig ersättare för klor.

DEZAVID är ett flytande bio-polimer som kan användas som desinfektionsmedel :

-För avloppsvatten
-För processvatten i industri
-För öppen- och slutna system varmvattens försöring
-För bassäng and aqua park

DEZAVID kan sanera alla miljöer från virus, bakterier, svampar och alger.

DEZAVID kan användas i två stegs teknologi för vattetrening. I steg ett stoppas DEZAVID i vattnet efter några minuter efter att koagulant tillsatts ( som man gör idag med klor) ; i steg två – direkt i rent vatten före det skickas in i systemet.

DEZAVID har många fördelar:
-man behöver inte  använda klor
-det blir inga klor baserade förenande som har cancer framkallande effekt

EGENSKAPER:

-färglös
-luktfri
-nedbrytning vid 250 C
-densitet: 1,035-1.045
-helt lösning i vatten
-anses inte förvärra allergiska reaktioner

 

 

3. BI-MARCH filter. 

En ny form  av silver erhålls genom användning av nanoteknik vid vattenberedning.

Silvernanodelar är byggda i en kraftig  struktur av ett material  som inte kan avlägsnas genom rinnande vatten.

Silver har bakteriedödande , antiseptiska, antiinflammatoriska egenskaper

Denna är effektiv mot mer än 650 typer av bakterier och  även mot virus, till skillnad mot antibiotika.

En fungerande medel med verkan i minst 5 år.

BI – MARCH – filter kan användas tillsammans med ZF produkter.

pipeglass