Om oss

Har flera patent med stor potential

HQ Water är ett svenskt innovationsföretag.

skyscrapers

Företaget har kontor och laboratorium i Stockholm och äger utöver den patenterade metoden för att utvinna rent vatten ur saltvatten även patent för effektivarebioetanol-tillverkning och för torkning av luft i exempelvis klimatanläggningar med en ny absorberande kristallmetod. Bakom företaget ligger en mångårig forskning och utveckling av de patenterade metoderna för separering av ämnen i olika vätskor.

 

Europeiska Uppfinnarpriset 2006

HQ Waters utvecklingschef Michail Gougel belönades 2006 med Det Europeiska Uppfinnarpriset för innovationen bakom ClearCrystals™.diplom

Priset tilldelas en europeisk uppfinnare som bidragit till en betydelsefull uppfinning inom området miljö och energi. Michail Gougel utsågs av en jury bestående av representanter för International Federation of Investors Associations,I FIA, Svenska Patentverket, PRV, Svenska Uppfinnarföreningen, SUF, Skandinaviska Enskilda Banken samt en Groth Patentbyrå. Priset bestod av en prissumma om 5 000 Euro samt en statyett och delades ut i Stockholms Stadshus.

 

Mångårig innovativ forskningglasses

HQ Water har mångårig forskning bakom sig.

Sedan 1993 har civilingenjören Michail Gougel forskat kring och utvecklat den kristallhydra-metod som är nyckeln i ClearCrystals™-innovationen samt i de patenterade metoder för kostnadseffektivare utvinning av bioetanol och torkning av luft i klimatanläggningar, som HQ Water också äger. Det började 1998 som ett rent forsknings- och utvecklingsföretag, med finansiering från statliga institutioner och har i samband med att de patenterade innovationerna nu förpackats för kommersiellt bruk utökat finansieringen via nya ägare.

 

Ett flertal viktiga patentpapper

HQ Water har ett flertal viktiga patent kring adsorberande och absorberande kristaller.

Patenten härör dels kring avsaltning av saltvatten med adsorberande kristaller. Patent: SE 9904083-4, PCT/SE 00/02183, EP 1235621 (ans.0980166.3)samt US 6.866.750 B1. Och dels kring energieffektiv utvinning av bioetanol, patent: SE 55648038301, PCT/SE 2005/000425, EP 057222261.4 samt US 10/599.308. Adsorption=kemisk bindning Absorption=mekanisk bindning

 

Ny utvecklad teknikgougel

HQ Water har en egenutvecklad teknik.

Michail Gougel, civilingenjör som 1991 kom till Sverige från dåvarande Sovjetunionen, där han arbetade med kylteknik och kompressorer. Sedan mitten av 90-talet har Michail Gougel fokuserat sitt arbete på det som i den vetenskapliga litteraturen oftast kallas kristallhydrametoden. I sitt arbete har han utvecklat tillverkningsmetoder och processer som gör adsorptionsmetoden kommersiellt mycket användbar. Han har också utvecklat teknik för torkning av luft i klimatanläggningar med en högeffektiv absorptionsteknologi.